ພາກັນລະວັງເດີ ໂຈນຫລາຍແຮງ

0

ພາກັນລະວັງເດີ ໂຈນຫລາຍແຮງ

🔥ເຫດໂຈນຈີ່ເອົາລົດທີ່ຈອດລໍຖ້າຢູ່ແຄມທາງ ຂະຫນາດເຈົ້າຂອງເປັນຜູ້ຊາຍ

ເວລາກະບໍ່ໄດ້ເດິກ 6ມ ແລງ ມັນຍັງບໍ່ຢ້ານ ຈີ່ລົດໄດ້ 2 ຄັນ ເຫດເກີດທີ່

ເຂດປ່າສັກສິດ ບ້ານທົ່ງປົ່ງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນວມີຄິບໃນກ້ອງໂພດເດີ

ຄລິບ

ພາກັນລະວັງເດີ ໂຈນຫລາຍແຮງ

🔥ເຫດໂຈນຈີ່ເອົາລົດທີ່ຈອດລໍຖ້າຢູ່ແຄມທາງ ຂະຫນາດເຈົ້າຂອງເປັນຜູ້ຊາຍ

ເວລາກະບໍ່ໄດ້ເດິກ 6ມ ແລງ ມັນຍັງບໍ່ຢ້ານ ຈີ່ລົດໄດ້ 2 ຄັນ ເຫດເກີດທີ່

ເຂດປ່າສັກສິດ ບ້ານທົ່ງປົ່ງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນວມີຄິບໃນກ້ອງໂພດເດີ

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *