ຂ້ອຍກະບໍຊ່າງສິວ່ານຳເຈົ້າແລ້ວ

ປ້າຍຫຼວງພະບາງແທ້ໆ ກະຮູ້ວ່າທາງວັນເວກະຍັງໝົ້ນໄປນໍ ແຕ່ກະຍັງດີທີມີຄົນດີກີດກັ້ນໄວ້

ຊົມເຊີຍອ້າຍຝຮັ່ງຄົນຫລໍ່. ໃຈເຈົ້າໄດ້ຄັກ

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *