ເຈົ້າຫນີຂ້ອຍ ຂ້ອຍນຳເຈົ້າ ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າເຕັມຄາຮາເບວ

0

ເຈົ້າຫນີຂ້ອຍ ຂ້ອຍນຳເຈົ້າ ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າເຕັມຄາຮາເບວ

..

..

#ກີນເຂົ້າຟີຕໍ່ບາດນີ້

ຄລິບ

ຄລິບ 2

ຄລິບ 3

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *