ປະກາດ ຮັບສະຫມັກ ອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

0

📢ປະກາດ ຮັບສະຫມັກ ອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ ແລະ ສູນພາສາຍີ່ປຸ່ນ & ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບວຽງຈັນ

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກຄໍ່າ

..

– ເພດ (ບໍ່ຈໍາກັດ)
-ລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນປະມານN3,N2ຂື້ນໄປ
– ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້້ນ 5.000.000 -8000.000 ກີບຂື້ນໄປ.

ໂມງເວລາໃນການເຮັດວຽກແຕ່ 08:00-17:00 ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ວັນເສົາ 08:00-12:00 ໂມງ.

ສອນພິເສດ(ພາກຄໍ່າ) ເວລາ 18:00ໂມງ -20:00ໂມງ
ສົນໃຈສະໝັກຕິດຕໍ່ເບີໂທ: 23888929 ,021 260588, 021 265793 ຫຼື ຍື່ນເອກະສານສະໝັກແລະສໍາພາດໄດ້ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ ຈໍາກັດ.

ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂ້າງຕະຫຼາດເຊົ້າ ມໍ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *