ສາວຊຽງຂວາງຢາກມາເຮັດວຽກຢູ່ວຽງໄປ

0

ສາວຈຽງນ້ອຍມາແຕ່ຊຽງຂວາງຢາກມາເຮັດວຽກຢູ່ວຽງໄປສະໝັກວຽກຢູ່ໃສກະບໍ່ມີຄົນຮັບເພາະເປັນຄົນໂຕນ້ອຍ

..

ຢູ່ບ້ານລ້ຽງງົວຢູ່ກັບແມ່ ພໍ່ເສຍແລ້ວຢາກມາຫາເງີນຢູ່ວຽງແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີໃຜຮັບເຮັດວຽກ ແລະຈົນໄດ້ອັດຄິດລົງຕອກຕອກ

ວ່າຢາກມາຢູ່ນຳຂ້ອຍເລີຍມາຮັບໄປຢູ່ນຳ❤️‍🩹❤️🥰#ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າການໃຫ້ໂອກາດຄົນດ້ວຍກັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ🙏🙏❤️🥰🥰

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *