ສັ່ງເດັດຂາດ ຫ້າມບໍລິການສັງວຽນຕີໄກ່ ໃຜຝ່າຝືນຮັບໂທດ

0

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2022 ແຂວງສາລະວັນ

ອອກແຈ້ງການ ສັ່ງຍົກເລີກ ສັງວຽນຕີໄກ່ ທົ່ວແຂວງ, ເລີ່ມ 1 ກຸມພາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສະຖານທີ່ໃດຝ່າຝືນ ຈະໄດ້ຮັບໂທດຕາມກົດໝາຍ

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *