ເຮັດແລກໆກະງາມ. ພໍແກ້ແລ້ວແກ້ອີກກະເປັນແບບນີ້

0

ເຮັດແລກໆກະງາມ. ພໍແກ້ແລ້ວແກ້ອີກກະເປັນແບບນີ້. ພັງພິນາດໄປໝົດເລີຍ

..

..

ພິດຂອງການສັນຍະກຳ ໃຜໂຊກດີກະດີໄປໃຜໂຊກບໍ່ດີກະພັງເພ

ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບ.

ເຕືອນສະຕິໃຜທີ່ຄິດຈະສັນຍະກຳຕ້ອງສຶກສາດີໆຢ່າໃຈຮ້ອນຢາກງາມຢ່າງດຽວ.

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *