ແມ່ມານລົ້ມຢູ່ຫ້ອງນໍ້າ ເສຍຊີວິດທັງກົມ

0

ຕາອິຕົນ ! ແມ່ມານທ້ອງໃຫຍ່ ລົ້ມຢູ່ຫ້ອງນໍ້າ ເສຍຊີວິດທັງກົມ

ໃນວັນທີ 22 /1/2023 ເກີດເຫດ ແມ່ມານລົ້ມຢູ່ຫ້ອງນໍ້າ ເສຍຊີວິດທັງກົມ ຢູ່ບ້ານສາມັກຄີໄຊ (ຈັດສັນ ) ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ແມ່ມານຄົນດັ່ງກ່າວໃກ້ຊິເກີດລູກທີ25 ນີ້ແລ້ວ
ພັດລົ້ມຢູ່ຫ້ອງນໍ້າ ຕາຍທັງແມ່ ແລະ ລູກ.

..

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳເດີ ຂໍໃຫ້ເປັນສູ່ພົບພູມທີດີເທີ້ນ.

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *