ກອ່ງຊຸມ ກອ່ງສ່ງງ ຜູ້ຂາຍລວຍ ຜູ້ຊື້ກະໄດ້ສີນຄ້າຕາມໃຈຜູ້ຂາຍ

0

ກອ່ງຊຸມ ກອ່ງສ່ງງ ຜູ້ຂາຍລວຍ ຜູ້ຊື້ກະໄດ້ສີນຄ້າຕາມໃຈຜູ້ຂາຍ 😂

..

ຫ້າມມີສງງ😂 ຂີ້ລ້າຍກະໃສ່ໄຂ່1ແຕະກັບມີ່ຈັກ2ຫໍ່ໃຫ້ກະບໍເນາະ😂

..

..

..

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *