ວິທີນີ້ວິທີດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫມູ່ເຄົາລົບສິເກັ່ງມາເເຕ່ໃສ ກະນົບເຮົາຢູ່ດີ😂

0

ວິທີນີ້ວິທີດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫມູ່ເຄົາລົບສິເກັ່ງມາເເຕ່ໃສ ກະນົບເຮົາຢູ່ດີ😂

ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ເອົາຊະນະກັບ ນາງ ປາບູ່ກໍ່ຖືວ່າເຮັດສຳແລ້ວແມ່ນບໍສາຍຝົນຄົນດັງ

ບໍເເມ່ນລູກຄົນຈີນຄົນຫວຽດດອກ ກູຢາກເຂົ້າຕົ້ມ ຈົບຂ່າວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *