ມີຫລາຍສະຖານທີ່ ລະເ ມີ ດຄຳສັ່ງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

0

ໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມາ, ຊ່ວງເວລາ 00:00 ກ້າວສູ່ 00:01 ນາທີ,

ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2023 ມີຫລາຍສະຖານທີ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລະເມີດຄຳສັ່ງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເລກທີ 01/ຈນວ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023. ມີການຈູດໝາກກະໂພກ ແລະ ບັ້ງໄຟດອກ

ເຮັດໃຫ້ມີສຽງແຕກເນືອງນັນ ຢູ່ຫລາຍຈຸດ.

..

..

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *