ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ

0

ຂ່າວຣາຍ ກອນກຶມມຸອິຄວນລະວັງແນ່ເອີມ ປະຊາຊົນ​

..

ກຸງຖິ່ນອ່ອນ ເມືອງວັງວຽງ​ ຖືກເຄາະຣາຍ ເຊື່ອງບຣິປົກ​ ຈົນແຕ່ງອັນ ກອນກຶມມຸອິ ເຕັຈຫຶຣເຍືອມຫ່ານຍອນ🙄🙄

– ຂ່າວຮ້າຍຊາຍໜຸ່ມຖືກໝູປ່າກັດຈົນເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວຜູ່ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍດ້ວຍ!

..

..

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *