ດ່ວນ.! ປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃໝ່

0

ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0056/ອຄ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2023.

ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງລາຄານໍ້າມັນ:

– ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂື້ນ 1,010 ກີບ/ລິດ.

– ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂື້ນ 520 ກີບ/ລິດ.

– ກາຊວນ ປັບຂື້ນ 420 ກີບ/ລິດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *