ວ່າວວວ! ຂົນໜາວລຸກ ໃຫ້ຈັກຄະແນນລຸກນີ້

0

ວ່າວວວ!😲ຂົນໜາວລຸກ ໃຫ້ຈັກຄະແນນລຸກນີ້ ຊຸດ ນ້ອງ ປ່າເຢັ້ງຊາ ລໍ່

ຜູ້ເຂົ້າຮອບ Top16 MissUniverse2022 ກຽມໄລສົດ ບອກວັນທີຈະກັບ ສປປ ລາວ

(ລາຍເມັດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຊຽງຂວາງ ຊົມເຊີຍຜູ້ອອກແບບເດີ່ ກົດໄລກົດແຊໃຫ້ໂລກເຫັນນຳກັນງາມແຮງ)

CR . MissUniverseLaos2022
ສະເກັດຂ່າວ Hot News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *