ເກີດເຫດໄຟໃໝ້! ຢູ່ແຖວແຍກຫຼັງ ມຊ

0

ເກດເຫດໄຟໃໝ້! ຢູ່ແຖວແຍກຫຼັງ ມຊ

ແຖວຮ້ານກ໋ອບປີສາມແຍກລົງໄປຕະຫຼາດເຂດ

ເວລາປະມານ06:20 15/1/23

ຄລິບ

ຄິລບ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *