ສຸດຍອດ ! ລາວໄດ້ເຂົ້າຮອບ Top16 ແລ້ວ !!!🇱🇦 🇱🇦 🇱🇦

0

👏 👏 👏 ສຸດຍອດ ! ລາວໄດ້ເຂົ້າຮອບ Top16 ແລ້ວ !!!🇱🇦 🇱🇦 🇱🇦

..

ລາວເຂົ້າ TOP 16 ແລ້ວ!!!!! 🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦Miss Universe Lao 2022 ຖືກປະກາດຊື່ ຄົນທີ 5 ໃນ ຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍ

ລາຍຊື່ ຮອບ 16 ຄົນ

Top16 #MissUniverse ครั้งที่ 71

1.Puerto Rico

2.Haiti

3.Australia

4.Dominican Republic

5.Laos

6.South Africa

7.Portugal8.Canada

9.Peru

10.Trinidad & Tobago

11.Curacao

12.India

13.Venezuela

14.Spain

15.USA

16.Colombia

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *