ປະກາດຕາມຫາຍາດຕິພີ່ນ້ອງປະຈຸບັນມີສົບໄຫຼນໍ້າ

0

ປະກາດຕາມຫາຍາດຕິພີ່ນ້ອງປະຈຸບັນມີສົບໄຫຼນໍ້າເປັນເພດຊາຍໄວກາງຄົນ

ມາຄ້າງເຂດບ້ານຖິ່ນເມືອງໄຊຍະບູລີແຂວງໄຊຍະບູລີຖ້າແມ່ນພີ່ນ້ອງໄຜໃຫ້ມາພົວພັນທີ່ຈຸດເກີດເຫດເວລານີ້

_________________________________

ລາຍລະອຽດຈະແຈ້ງຕື່ມພາຍຫຼັງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *