ປະກາດຮັບສະຫມັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກ

0

🇱🇦🇯🇵ປະກາດຮັບສະຫມັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ #ວຽກກໍ່ສ້າງ

..

*ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:
-ເພດຊາຍ(ໂສດຫລືແຕ່ງງານແລ້ວບໍ່ຈໍາກັດ)
– ອາຍຸ 18-35ປີ
– ລະດັບການສຶກສາຈົບມໍຕົ້ນຂື້ນໄປ
– ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
– ສັນຍາໃນການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 3 ປີ(ສາມາດຕໍ່ໄດ້ອີກ2ປີອີງຕາມເງື່ອນໄຂ)

– ເງິນເດືອນພື້ນຖານເລີ່ມຕົ້ນ178.000ເຢນຂື້ນໄປ .
– ໂມງເຮັດວຽກ 8:00-17ໂມງ/ພັກວຽກອາທິດ/1ມື້.

-ມີສະຫວັດດີການດີຕາມກົດຫມາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລະມີທີ່ພັກໃຫ້ຢູ່.
– ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ : ແຂວງໂອສະກ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

*ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫນ້າວຽກນີ້ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າມາຂຽນຟອມສະໝັກຢູ່ບໍລິສັດເລີຍ(ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທະບຽນຂຽນຟອມສະຫມັກ).

ສໍາພາດກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນໃນວັນທີ28.01.2023
ປິດຮັບສະຫມັກວັນທີ20.01.2023.
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມເພື່ອສະໝັກ 021 260 588 021 265793 WhatsApp: 020 28 685 588

📍ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.(ຂ້າງຕະຫລາດເຊົ້າຊັອບປິ້ງມໍ)
ໂທ: 021 260 588 021 265793 .020 2868 5588 020 2939 5588.

ໂມງວຽກ:ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ. 8:30-17:30ໂມງ
ວັນເສົາ ເວລາ 8:30-12:00ໂມງ

*ເອກະສານທີ່ຕ້ອງເອົາມາຫຼັງຈາກສໍາພາດຜ່ານກັບນາຍຈ້າງຍີ່ປຸ່ນແລ້ວມີ:

1.ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ
2.ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ
3.ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ
4.ພາດສະປອດ.
ແລະກວດສຸຂະພາບຄົບສົງຈອນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *