ຂ່າວດີ ລ່າວໄດ້ເຂົ້າຮອດ 16 ຄົນ ແລ້ວ

0

TOP 16 l The 71st Miss Universe l Final Assessment l By Miss Universe Predictions

MISS UNIVERSE 2022 : USA 🇺🇸

1ST RUN-UP : CURAÇAO 🇨🇼

2ND RUN-UP : PUERTO RICO 🇵🇷

TOP 5 FINALISTS

– THAILAND 🇹🇭

– VENEZUELA 🇻🇪

TOP 16 SEMI-FINALISTS

6. Colombia 🇨🇴

7. Dominican Republic 🇩🇴

8. Jamaica 🇯🇲

9. Mexico 🇲🇽

10. Philippines 🇵🇭

11. Vietnam 🇻🇳

12. Peru 🇵🇪

13. Germany 🇩🇪

14. Italy 🇮🇹

15. Mauritius 🇲🇺

16. Laos 🇱🇦 (Fan Vote)

Average Predicted by OUR Associates: Sharon (Philippines), Gabriel (Puerto Rico), Rose (Botswana), Mayera (India), Thein (Vietnam), Chalothorn (Thailand) & Alvin (USA)

#MissUniverse#MissUniversePredictions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *