ນາງງາມຈັກກະວານ ລາວ ຈະເດີນທາງຮອດນີ້

0

ໝໍດູວ່າ ນາງງາມຈັກກະວານ ລາວ ຈະເດີນທາງຮອດນີ້. ອ່າວ!!!!!

ແຊໄວ້ ແຄັບຈໍໄວ້ ກຽມບຸກຮອດເຮືອນ ໝໍດູ😆

𝐋𝐄𝐓’𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐌𝐄: MU ASEAN👑

PHILIPPINES 🇵🇭
CAMBODIA 🇰🇭
VIETNAM 🇻🇳
LAOS 🇱🇦

THAILAND 🇹🇭
MYANMAR 🇲🇲
THAILAND 🇹🇭
INDONESIA 🇮🇩
SINGAPORE 🇸🇬
MALAYSIA 🇲🇾

1 Comment : Top16
1 Reaction : Top 5
1 Share : Top3

#ASEAN_Pageant

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *