ຂ່າວດີທີ່ສູດເລີຍ ລາວຊະນະແລ້ວ ໄດ້ຫຽຼນຄຳ ຄະແນນສູງທົ່ວໂລກ

0

THE 71st MISS UNIVERSE l MUP PEOPLE’S AWARD 🥇l Congratulations to LAOS 🇱🇦

Winner : LAOS 🇱🇦 🥇
1st RU : CAMBODIA 🇰🇭🥈
2nd RU : PHILIPPINES 🇵🇭 🥉

TOP 5
4. MYANMAR 🇲🇲
5. THAILAND 🇹🇭

TOP 10
VIETNAM 🇻🇳
KYRGYZSTAN 🇰🇬

BELIZE 🇧🇿
SOUTH KOREA 🇰🇷
SPAIN 🇪🇸

TOP 15 : Nepal 🇳🇵, USA 🇺🇸, Angola 🇦🇴, South Africa 🇿🇦 and Namibia 🇳🇦

CONTEST END IN JAN 12th, 2023, 6.00 PM., New Orleans, Louisiana, Unit ed States

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *