ເປີດຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ

0

ເປີດຮັບພະນັກງານ ຫຼາຍຕໍາແຫນ່ງ ປິດຮັບ: 20-01-2023

..

ປະຈຳ: ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊກອງ ຈຳກັດ (ເມືອງກະລຶມ,ແຂວງ ເຊກອງ)

ເຮັດວຽກ 45 ວັນ, ພັກ 8 ວັນ(ລວມມື້ເດີນທາງ), ເຮັດວຽກ 9 ຊົ່ວໂມງ/ມື້.

ລະບຸຕໍາແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການສະໝັກ, ຂຽນເບິໂທ ຕິດຄັດ CV ແລະ ພ້ອມເອກະສານບັດປະຈຳໂຕ ຫລື ສຳມະໂນ, ໃບປະກາດ, ໃບສັກວັກຊີນ, ໃບຜ່ານງານ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

📩 xppl.careers@phonesackgroup.com; Careers@phonesackgroup.com

💻Website: www.Phonesackgroup.com
📲ໂທລະສັບ: 020 2222 0527; 020 2251 4541 (ເວລາ 07:00 – 17:30)

FB: Careers at phonesackgroup; Recruitmentteam Phonesackgroup

ຫມາຍເຫດ: ສະເພາະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນຈືງຈະຖຶກຕິດຕໍ່ກັບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *