ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈ

0

ໂຈນລັກຂ້າຄວາຍຂອງປະຊາຊົນ

..

ເຈົ້າຂອງຄວາມຮ້ອງໄຫ້ເສຍໃຈຢ່າງແຮງ

ໃນຄືນວັນທີ 8 ເດືອນມັງກອນ 2023 ທີ່ບ້ານນາງອຍ

ຈິດໃຈຄົນເຮົາເຮັດດ້ວຍຫຍັງ….ໂຈນລັກຂ້າຄວາຍຂອງປະຊາຊົນ

ຢູ່ບ້ານຂາມງອຍອີຕົນເດເຈົ້າຂອງຄວາຍ ຂໍໃຫ້ຈັບຄົນຮ້າຍໄດ້ໄວໆເດີ

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *