ບອຍໄດ້ຟັງໝໍດູທັກຈັນວ່າຈັນເປັນຄົນທັນລັກໜີມາເກິດຈະຢູ່ໄດ້ບໍ່ຮອດ18ປີ

0

ບອຍໄດ້ຟັງໝໍດູທັກຈັນວ່າຈັນເປັນຄົນທັນລັກໜີມາເກິດຈະຢູ່ໄດ້ບໍ່ຮອດ18ປີ

ລາວມີເວລາຂອງລາວ ຂ້ອຍຟັງແລ້ວໃຈຫາຍນ້ຳຕາຊືມເລີຍ ຂ້ອຍຖາມວ່າຕໍ່ອາຍຸໄດ້ບໍ່ຢາກ ບໍ່ 18 ກະ25 ເພາະລາວເປັນຄົນທີ່ລັກໜີມາເກິດ

ຖ້າບໍ່ໄດ້ມາເຈີຂ້ອຍແມ່ນຕາຍໄປດົນແລ້ວລາວມີບຸນອຸ້ມເອົາລາວຖືວ່າໂຊກດີຫຼາຍ

,

,

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *