ຫາມາຕົ້ມດື່ມ ຊ່ວຍແກ້ປວດຫຼັງ ປວດແອວ, ກະດູກທັບເສັ້ນແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ.

0

ມີ້ນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ດີໆມາແນະນຳ ນ້ຳຕົ້ມແກ່ນອີຮຸມ , ແກ້ປວດຫຼັງ , ປວດແອວ , ກະດູກທັບເສັ້ນ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ ??

.

+ ຄັນປະໂຫຍດຂອງນ້ຳຕົ້ມແກ່ນອີຮຸມມີດັ່ງນີ້:

+ ສັບພະຄຸນ : ນ້ຳຕົ້ມແກ່ນຜັກອີຮຸມ ດື່ມແລ້ວ ແກ້ປວດເມື່ອຍຮ່າງກາຍ , ປວດຫຼັງ , ປວດແອວ , ກະດູກທັບເສັ້ນແລະໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ

.

+ ວິທີເຮັດ : ນຳແກ່ນອີຮຸມຕາກແຫ້ງ 1 ກຳມື ຕົ້ມກັບນ້ຳ 1 ລິດໃຫ້ນ້ຳຮ້ອນຈົນເດືອດ 1 ລິດ ປະມານ 5 ນາທີ ຮັບປະທານ ເທື່ອລະ 1 ຈອກ ຫຼັງອາຫານ ເຊົ້າ-ແລງແລະກ່ອນນອນຄ່ອຍສັງເກດຮ່າງກາຍໃນຕົວເຮົາເອງພ້ອມ ວ່າມີການຂັບຖ່າຍຫຼາຍເກີນເກີນໄປຫຼືບໍ່?

.

ຖ້າຖ່າຍຫຼາຍ ໃຫ້ຫຼຸດປະລິມານລົງເພາະແຕ່ລະຄົນທາດຈະບໍ່ຄືກັນ (ຖ້າບໍ່ມີ ຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາຈີນ)ຖ້າຈະໃຫ້ມັນໄດ້ຜົນແທ້ໆທ່ານຕ້ອງງົດອາຫານປະເພດດອງ ເຄື່ອງໃນສັດແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ

.

ສະນັ້ນມັນຈະເຫັນຜົນນ້ອຍ ເພື່ອສຸຂະພາບກໍ່ຕ້ອງງົດອາຫານປະເພດນີ້ສາ..ຂໍ້ມູນດີໆຈາກ ເພຈ NN News , ຊ່ວຍກົດແຊ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຊາບຮູ້ເຖິງສັບພະຄຸນນີ້,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *